Taršos matavimai

Būdama socialiai atsakinga įmonė, UAB KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS siekia mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Aplinkosaugos teisės aktų nustatyta tvarka KKT reguliariai atlieka lietaus nuotekų, surenkamų nuo konteinerių terminalo teritorijos (Perkėlos g. 8), išvalomų bendrovės valymo įrenginiuose ir patenkančių į Kuršių marias, monitoringą ir kiekvieną metų ketvirtį skelbia naujausius taršos matavimų duomenis.

Matavimo data                    Matavimo rezultatai                        Maksimali leistina koncentracija   

2020.01.09

  • Skendinčios medžiagos  24,0 mg/l

  • Naftos produktai           0,31 mg/l

  • Skendinčios medžiagos  24,0 mg/l

  • Naftos produktai           0,31 mg/l

Atsakingas asmuo: darbų saugos specialistas Kazimieras Norvaišas, tel. +370 688 92962

Karantino metu krovos operacijos KKT terminaluose vykdomos įprasta tvarka. Patekimas į dispečerinių ir administracines patalpas - tik su apsauginėmis kaukėmis.

Administracija dirba nuotoliniu būdu, kreiptis el. paštu info@terminalas.lt arba tel. +370 682 19228. 

KKT_Logo_Blue_RGB.png