top of page

Taršos matavimai

Būdama socialiai atsakinga įmonė, KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS, UAB siekia mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Aplinkosaugos teisės aktų nustatyta tvarka KKT reguliariai atlieka lietaus nuotekų, surenkamų nuo konteinerių terminalo teritorijos (Perkėlos g. 8), išvalomų bendrovės valymo įrenginiuose ir patenkančių į Kuršių marias, monitoringą ir skelbia taršos matavimų duomenis.

Matavimo data                    Matavimo rezultatai                        Maksimali leistina koncentracija   

2020.06.30

  • Skendinčios medžiagos  34,0 mg/l

  • Naftos produktai           0,12 mg/l

  • Skendinčios medžiagos  50,0 mg/l

  • Naftos produktai           7,0 mg/l

Atsakingas asmuo: darbų saugos specialistas Kazimieras Norvaišas, tel. +370 688 92962

bottom of page