top of page

Taršos matavimai

Būdama socialiai atsakinga įmonė, KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS, UAB siekia mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Aplinkosaugos teisės aktų nustatyta tvarka KKT reguliariai atlieka lietaus nuotekų, surenkamų nuo konteinerių terminalo teritorijos (Perkėlos g. 8), išvalomų bendrovės valymo įrenginiuose ir patenkančių į Kuršių marias, monitoringą ir skelbia taršos matavimų duomenis.

Laikotarpis                          Matavimo rezultatai                           Maksimali leistina    

2023 m.

  • Skendinčios medžiagos  9,1 mg/l

  • Naftos produktai           0,26 mg/l

  • Bendrasis azotas           14,6 mg/l

  • Bendrasis fosforas         3,0 mg/l

  • BDS7                                       22,5 mg/l

  • Skendinčios medžiagos  30,0 mg/l

  • Naftos produktai           5,0 mg/l

  • Bendrasis azotas           25 mg/l

  • Bendrasis fosforas         4 mg/l

  • BDS7                                                23 mg/l

Atsakingas asmuo: darbų saugos specialistas Kazimieras Norvaišas, tel. +370 688 92962

bottom of page