top of page

KIPIS sistema

Autotransporto vienetas sklandžiai pravažiuos pro automatinę vartų sistemą tik tuomet, jei sistemose duomenys bus teisingai užpildyti. KIPIS sistemą duomenų suvedimui rasite čia.

PRIVALOMI DUOMENYS
KIPIS SISTEMOJE

Užpildykite šiuos duomenis KIPIS sistemoje

 

 • Konteinerio ISO kodas

 • Laivų linijos pavadinimas

 • Konteinerio turinys (tuščias /pilnas)

 • Krovinio važtaraštis

 • Užsakymo (booking) numeris

 • Pilno konteinerio plombos numeris

 • Šaldytuvų ir cisterninių konteinerių temperatūrinis režimas

 • Konteinerį vežančio autotransporto valstybinis numeris

Užpildykite šiuos duomenis VBS sistemoje

 

 • Pilnas priduoti. Nurodomas konteinerio numeris arba KIPIS užsakymo numeris

 • Pilnas pasiimti. Nurodomas konteinerio numeris

 • Tuščias priduoti. Nurodomas konteinerio numeris

 • Tuščias pasiimti. Nurodomas užsakymo arba konteinerio numeris

 • Norint atlikti dvigubą operaciją vieno vizito metu, privaloma VBS sistemoje registruoti 2 užduotis

PRIVALOMI DUOMENYS
VBS SISTEMOJE

bottom of page