top of page

Apie mus

Klaipėdos Konteinerių Terminalas, UAB  priklauso Klaipėdos terminalo įmonių grupei, vienijančiai krovos, logistikos, krovinių ekspedijavimo ir laivų agentavimo paslaugas teikiančias įmones.

Klientų patogumui siūlome kompleksines paslaugas, apimančias visą logistikos grandinę nuo laivo priėmimo iki krovinio pristatymo galutiniam gavėjui.

Mūsų santykiai su klientais ir partneriais grindžiami atvirumo, pasitikėjimo ir verslo etikos principais. Verslo etikos kodeksas

1000

Laivų per metus

2 000

Vagonų per mėnesį

1 000

Sunkvežimių piko dienomis

Socialinė atsakomybė

Esame atsakingas darbdavys

  • Rūpinamės savo darbuotojų gerove ir tinkamomis darbo sąlygomis

  • Investuojame į darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą

  • Teikiame papildomas socialines garantijas

Mums rūpi aplinka ir ekologija

  • Investuojame į resursus taupančią ir aplinkos neteršiančią techniką

  • Renkamės aplinkai draugiškas technologijas ir taršą mažinančius sprendimus

skulpturos atideng._2014.06.07.JPG

Dalyvaujame bendruomenės gyvenime

  • Prisidedame prie miesto gražinimo

  • Remiame kultūrinius projektus, sportinę veiklą

  • Padedame įgyvendinti jaunųjų menininkų iniciatyvas

Mūsų istorija

1994

Įsteigtas konsorciumas „Klaipėdos terminalas“ - viena iš pirmųjų privačių įmonių ir pirmasis konteinerius kraunantis terminalas Klaipėdos uoste. Jau pirmaisiais egzistavimo metais terminalas priėmė 266 laivus ir perkrovė 314 736 t krovinių.

bottom of page