top of page

Apie mus

Klaipėdos Konteinerių Terminalas, UAB  priklauso Klaipėdos terminalo įmonių grupei, vienijančiai krovos, logistikos, krovinių ekspedijavimo ir laivų agentavimo paslaugas teikiančias įmones.

Klientų patogumui siūlome kompleksines paslaugas, apimančias visą logistikos grandinę nuo laivo priėmimo iki krovinio pristatymo galutiniam gavėjui.

Mūsų santykiai su klientais ir partneriais grindžiami atvirumo, pasitikėjimo ir verslo etikos principais. Verslo etikos kodeksas

1200

Laivų per metus

2 700

Vagonų per mėnesį

1 300

Sunkvežimių piko dienomis

Socialinė atsakomybė

Esame Klaipėdos terminalo grupės įmonių dalis ir vadovaujamės vieninga socialinės atsakomybės politika.

Siekiame, kad tvarumas taptų neatsiejama mūsų verslo ir kitų veiklų dalimi. Stengiamės būti atviri, sąžiningi, užmegzti nuolatinį nuoširdų dialogą su savo partneriais ir klientais. Įsipareigojame būti neabejingi visuomenės interesams ir imamės socialiai atsakingos, darnios ir etiškos veiklos, nes tai – didžiausia mūsų vertybė.

skulpturos atideng._2014.06.07.JPG

Kryptys, kuriose veikiame:

Esame atsakingas darbdavys

  • Rūpinamės savo darbuotojų gerove ir tinkamomis darbo sąlygomis

  • Investuojame į darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą

  • Teikiame papildomas socialines garantijas

Dalyvaujame bendruomenės gyvenime

  • Prisidedame prie miesto gražinimo

  • Remiame kultūrinius projektus, sportinę veiklą

  • Padedame įgyvendinti jaunųjų menininkų iniciatyvas

Mums rūpi aplinka ir ekologija

  • Investuojame į resursus taupančią ir aplinkos neteršiančią techniką

  • Renkamės aplinkai draugiškas technologijas ir taršą mažinančius sprendimus

Kiekvienais metais prisidedame prie įvairių socialinių, kultūrinių, visuomenės sveikatą gerinančių ir kitų projektų finansavimo. Jei stokojate finansinio indėlio ir manote, jog mūsų parama gali būti svarbus indėlis jūsų projektui įgyvendinti bei tvirtai tikite, kad jūsų vykdoma veikla atliepia aukščiau išvardintus mūsų socialinės atsakomybės siekius bei vertybes, užpildykite paramos prašymo formą.

PARAMOS PRAŠYMO FORMA

Mūsų istorija

1994

Įsteigtas konsorciumas „Klaipėdos terminalas“ - viena iš pirmųjų privačių įmonių ir pirmasis konteinerius kraunantis terminalas Klaipėdos uoste. Jau pirmaisiais egzistavimo metais terminalas priėmė 266 laivus ir perkrovė 314 736 t krovinių.

bottom of page