Apie mus

Veiklos principai

Mūsų kompanijos tikslas - teikti pačias efektyviausias ir kokybiškiausias krovinių aptarnavimo paslaugas ir būti lyderiais šioje srityje.

Siekdami šio tikslo, mes laikomės tokių veiklos principų:

  • EFEKTYVUMAS – nuolatinis technologinių procesų bei darbų organizavimo tobulinimas, siekiant aukščiausio finansinio ir organizacinio efektyvumo, suteikiančio didžiausią naudą tiek įmonei, tiek mūsų klientams.
  • PROFESIONALUMAS – investavimas į darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą. Krovos įrangos atnaujinimas, naujų technologijų diegimas.
  • KOMANDINIS DARBAS – siekiame sukurti tokią bendradarbiavimo kultūrą įmonės viduje, kad visi siektų vieno bendro tikslo – aukščiausios paslaugų kokybės.
  • GLAUDUS RYŠYS su klientais ir partneriais, nuolatinis ir nuoseklus grįžtamojo ryšio su įmonės klientais ir partneriais palaikymas. Įsiklausymas į klientų poreikius, operatyvus iškylančių problemų sprendimas ir trūkumų šalinimas.
  • SKAIDRUMAS – įstatymais numatytų prievolių vykdymas, veiklos atvirumas, keitimasis informacija.
  • SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ – palankių ir saugių darbo sąlygų bei visų socialinių garantijų užtikrinimas įmonės darbuotojams. Dalyvavimas bendruomenės gyvenime, parama socialiniams projektams ir sponsorystė.